.

DJI 0463 KopieUşak / Banaz KüçükOturak
Köyün tarihi hakkında bilgiler sınırlıdır. Köy halkının anlattıklarına göre ilk yerleşenler göçebe Yörüklerdir. Bu göçebe Yörüklerin Büyükoturak’da yaşayanlarla da akraba oldukları hatta o köyden ayrılan ailelerin bu köyü kurduğu ve bundan dolayı buraya Küçükoturak denildiği rivayet edilmektedir. 16. yüzyıl tahrir defterlerinde Banaz'a bağlı sipahi çiftliklerinin olduğu "Oturak karyesi" nin bulunması rivayeti doğrular niteliktedir.1834 yılı tevzi defterlerinde "Oturak-i sağir (Küçük oturak)" adıyla Banaz nahiyesine bağlı müstakil bir köy olarak yerleşimden bahsedilmektedir.