DOĞA GÜZELLİKLERİ

Uşak'ın bir birinden güzel Doğa güzellikleri....

SOSYAL MEKANLAR

Uşak'ta aileniz ile güzel zaman gecireceğiniz mekanlar...

TARİHİ MEKANLAR

Lidyalılar'dan Osmanlı'ya kadar birçok tarihi değere sahip, tarih kokan şehirdir Uşak...

BİR AŞK'TIR

UŞAK

Uşak Tarihi boyunca birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Kuruluşu Milattan önce 4000’li yıllara kadar uzanmaktadır. Antik döneminde adının ''Temenothyrae [Τημενοθύραι] veya Temenothyrai [Τημένου θύραι]'' olduğu bilinir. Hititliler, Frigyalılar, Lidyalılar ve Bizans İmparatorluğu bölgeye hüküm sürmüş uygarlıklar arasındadır.

Uşak ilinin adı, ''Aşıklar'' anlamına gelen ''Uşşak'' sözcüğünden gelmektedir. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sine göre "Şehri Uşşak'ın yani Aşıklar Şehri'nin, bağ bahçelerinin havası ile suyunun güzelliğinden dolayı 'aşık ve maşuku, seven ve sevileni çoktur. Bu şehirde iki gün kalan, üçüncü gün aşık olur.'' demiştir. 

SANATKÂRLARIMIZ

İnsan oğlu, geçmişten buyana çeşitli sanat dalları vasıtasıyla duygu ve düşüncelerini diğer insanlara aktarmıştır, insanlık asırlardır sanatla içli dışlı olmuştur. İnsanların mağaralarda yaşadığı yıllar öncelerinde bile heykel ve resim gibi sanatları başta olmak üzere birçok sanat icra edilmiş ve o eserler günümüze kadar gelmiştir...

Uşak ilimizin Sinama sanatcılarını, Müzisyenlerini, el sanatkârlarını, tanıyabilirsiniz...

YEMEKLERİMİZ

Uşak, Batı'yı Orta Anadolu'ya bağlayan, Ege'nin tam kalbinde yer alan bir şehirdir. Asırlardır birçok medeniyete mesken olan aşıklar diyarı, ilkler şehridir Uşak hem coğrafi konum hem de iklim koşulları ile gelişmiş zengin bir kültüre sahiptir. 

Ülkemizde her yörenin kendisine has olan meşhur birçok lezzeti bulunmaktadır. Uşakta, çeşitli damak zevklerine hitap edecek eşsiz tescilli lezzetler arasındadır...

TARHANA

KEŞKEK

TOPALAK

DÖNDÜRME

GELENEKSEL GİYSİ

Yurdumuzda il ve yöresine göre halk oyunlarında günlük Türk giyisilerinin dışında kalan eski giysilerin yer alması bir gelenek olarak hala günümüzde sürdürülmektedir. Mahalli giysilerimizde efe, zeybek, kabadayı, kızan, seymen, ağa gibi giysilerindeki bazı parçaları oyun giysilerimizde de görülmektedir. 

Uşak'ta 245 adet köy bulunmaktadır her köyün kendine has bir geleneği ve giyim kuşamı vardır, bu günümüzde giyim geleneğini daha çok sürdüren yerli halkı gelenlikle düğünlerde giyerler. Elbiseler genel olarak aynı olmakla beraber ilçe ve kasabalara göre bazı değişikliklere uğramıştır. Bu farklılık yöresel gelenekler, farklı zevkler, iklim şartları ve tarihi olaylardan dolayı ortaya çıkmıştır. Bazen şehirdeki hanımlar anne ve nine hatırası olarak eski elbiseleri kıymetli diğer eşyalarıyla birlikte sandıkta muhafaza etmektedirler...

UŞAK NEDEN İLKLER ŞEHRİ


Türkiyenin İlk Elektrik Kullanımı UŞAK'TA

1900’lü yılların başında Uşak sokakları fenerlerle aydınlatılmakta idi . Uşak şehri, Osmanlı Devleti döneminde elektriği ilk kullanan şehirlerden biri olmuştur...

Türkiyenin İlk Demir Yolu UŞAK'TA

Ülkemizde ilk 1898 yılında işletmeye açılan Afyon-İzmir (Basmane) demiryolu ilk demiryolu olma özelliğine sahiptir...

Türkiyenin İlk Televizyonu UŞAK'TA

1990 Yılında Adnan BAL tarafından Uşak’ta UKTAD ( Uşak Kültür Araştırma Derneği ) kurulur...

Dünyada İlk Voleybol UŞAK'TA

M.S. II. yüzyılda ilk voleybol müsabakalarının İlimiz Banaz İlçesi AHAT Akmonia Antik Kentinde yapılmıştır...

Türkiyenin il Şeker Fabrikası

Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasının hemen ardından Nuri Efendi, 1923 yılında arkadaşlarıyla birlikte 600 bin lira sermayeli Uşak Terakki Ziraat AŞ’yi kurdu.... 

Dünyanın Enbüyük 2. Kanyonu UŞAK'TA

Ulubey Kanyonu ABD deki Arizona Eyaleti sınırları içersinde bulunan Büyük Kanyon dan sonra dünyanın en büyük 2. kanyonudur...

UŞAK KİLİM

Uşak, kilim ve halıları ile dünya çapında ün salmış ilimizden biridir. Kökboyasının kullanılmış olduğu kilimler, pamuklu dokumalar ve deri eşyalar, Uşak yöresinde yaşayanların uğraşları arasındadır. 

Avrupa’daki seçkin aileler ünlü ressamlara tablolarını yaptırırlarken Uşak halılarını duvarda, yerde ve masada dekor olarak kullanırlar. Hans Holbein ve Lorenzo Lotto gibi ünlü ressamların tablolarında yer alan halılar ressamların adlarını almıştır. Bunlara Lotto ve Holbein denmiştir. 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Uşak halıları büyük önem kazanmıştır. O dönemde Azerbaycan’dan getirtilen dokuma ustaları Uşak’a özgü halıları yeni tarzlarla dokumaya başlamıştır. Halıların özelliklerini kaybetmemesi için Anadolu müftüleri görevlendirilmiş ve dokumalar kontrol altında devam etmiştir.

UŞAK CİRİT

Uşak’ta ciritçilik geleneğinin ortaya çıkardığı bir eğlence-müsabaka karışımı olan “mısır odunu” oyununa rastlanmaktadır. Genellikle bayramlarda ve düğün gibi eğlencelerde oynanan bu oyun, bir şenlik ve festival atmosferi yaratmaktadır. Açık bir alana yüksekçe iki direk dikilerek arasına urgan bağlanır. Urganın üzerine, köyün, bölgenin varlıklı kimseleri para, altın, namazlık, havlu, gömlek gibi çeşitli değerlerde eşyalar takarlar.
 
Uşak cirit atları büyük bir titizlik ile yetiştirilir ve Türkiye genelinde çok meşhurdur, Birçok Dizide, Filmde, Reklamlarda Yıllardan Buyana Uşak Cirit atları kullanılmıştır. Uşak Türkiye’de ilk kadın ciritçilere sahip şehirdir. Uşak’ta yaklaşık on altı kadar kadın ciritçi vardır.

ŞEHİTLERİMİZ

Dinimizde Şehit olmak yüksek bir mertebeye erişmektir. Şehitlik ve yüceliği hakkında hadislerde bulunmaktadır. Müslümanlıkta Peygamberlikten sonra gelen en yüksek mertebe Şehitlere aittir. 

- Allâh’a îman etmek ve Allah yolunda cihat, amellerin en faziletlisidir. Hz. Muhammed (S.A.V) - - Sizden biriniz, karınca ısırmasından ne kadar acı duyarsa, şehit olan kimse de ölümden ancak o kadar acı duyar. Hz. Muhammed (S.A.V) 

TÜRBELERİMİZ

Türbe, devlet görevlilerinin veya din âlimlerinin mezarlarının bulunduğu oda şeklindeki yapıya verilen isimdir. İçerisinde çoğunlukla saygın kişilerin gömülü olduğu anıtsal tarihi mezarlar için de türbe kelimesi kullanılır.

Uşak'ta bir çok türbe vardır bunların bir çoğunu burada tanıyabilirsiniz....

Uşak / Banaz Büyükoturak Kozviran Mahallesi Köy sınırlarında, köyün batısında bulunan Kozviran Mahallesi civarınd...

245
242
247
683
851
Artık Makale Yok


© 2017 Uşak Sevdalısı All Rights Reserved.