.

DJI 0497 KopieUşak / Banaz Büyükoturak Kozviran Mahallesi
Köy sınırlarında, köyün batısında bulunan Kozviran Mahallesi civarındaki höyükte Tunç Çağı'ndan Roma dönemine kadar uzanan tarihlere ait eserlerin bulunması antik çağlardan itibaren bölgenin yerleşime açık olduğunu göstermektedir. Ayrıca Kozviran Mahallesi Manastır mevkisi de arkeolojik bir alandır.
Osmanlı dönemine ait 16. yüzyıl tahrir defterinde Banaz nahiyesine bağlı, sipahi çiftliklerinin bulunduğu Oturak köyünden bahsedilmekte olup köyün adının da Oturak adındaki Türkmen cemaatinden geldiği düşünülmektedir. 1834, 1836 ve 1838 yılı Tevzi Defterlerinde, "Oturak-ı Kebir" adıyla Banaz nahiyesine bağlı büyük bir köy olarak bahsedilen yerleşimde, 1898-1899 ve 1907-1908 yıllarında 187 hane bulunmaktaydı.