.

DJI 0462 KopieUşak / Banaz - Muratlı Köyü
Köye ilk olarak gelip yerleşenlerin Koca Mehmet ve Köse adlı iki Yörük kardeşi olduğu söylenmektedir. Bu aileye Samıra Yörükleri denilmiş, bu yüzden de köyün adı uzun bir süre Samıra şeklinde anılmıştır,1844 yılı kayıtlarına göre Banaz nahiyesine bağlı köyde 17 hane bulunmaktaydı.1898-1899 yılı kayıtlarında yerleşimdeki hane sayısı 46'ya yükselmişti. 1953 yılında Samıra adıyla anılan yerleşim Murat Dağı'nın eteğinde olduğu için adı değiştirilmiş ve Muratlı Köyü olmuştur.