.

Ahmed SemerkandiUşak Kabaklar Köyü Ahmed Semerkandî Türbesi
Seyyid Ahmed Semerkandî hazretleri
1570’de Uşak kazâsı Memi Çelebi mahallesi nüfusu içinde bulunan imam, seyyidlerden önemli bir şahsiyettir.
Seyyid Ahmed Semerkandî, Halvetiyye’nin Uşşakîye kolunun kurucusu olan Hasan Hüsameddin Buharî hazretlerinin şeyhidir.
Seyyid Hasan Hüsameddin (K.S) Efendi Buhara’da doğmuştur. Babasının ismi Hacı Teberrük’tür.

Ticaretle uğraşmaktadır. Babasının ölümünden sonra ticaret işiyle ilgilenmeyip Uşak’ta Ahmed-i Semerkandî’nin yanına gelir. Seyyid Ahmed Sermenkandî Uşşakiyyi yetiştirerek hilafetnâme verir. Türbesi Kabaklar Camii kuzeyindedir.
Türbe dikdörtgen olup üzeri kubbelidir. İçi çinili olup mescit şeklindedir. Kabaklar Köyünde “Fakir Dede” diye anılan Şeyh Alaüd’din-i Uşşaki’yi yetiştirip ona hilafet verdikten sonra burada vefat etmiştir.