.

Vali̇ Bey Benden Sonra Geli̇r
Vilayette çalışan memuru herkes tanır. Sürekli takılırlarmış. Memurda hergün bir fıkra uydururmuş. Günlerden bir gün:
-'Bu vilayette Vali bey benden sonra gelir.'demeye başlamış.
 
 Bu sözü sabahları günaydın yerine kullanmaya başlamış. Söz sonunda Vali beyin kulağına gitmiş. Vali bey sormuş.
-'Söyle bakalım bu vilayette Validen önce kim gelir.' demiş

Memur:
-'Ben efendim' diye yanıtlamış.
Vali:
-'Ne demek o' diye sinirlenirken yanıtını da almış
-'Efendim siz saat onda, on otuzda teşrif buyurursunuz. Ben ise sizden önce saat dokuzda vilayete gelirim.' demiş.