.

ortabagUşak / Ortabağ Köyü

Köyün eski adı, Adana ya da Eski/Orta Adana olarak bilinmektedir. 1844-45 yılı Temettuat kayıtlarında ve 1890 yılı Aydın Vilâyet Salnâmesinde Eşme kazasının Sirke/Sirge nahiyesine bağlı "Adana" adıyla yerleşimden bahsedilmiştir.Yerleşim 18. yüzyılda Adana/Osmaniye tarafından gelen Türkmen aşiretlerince kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde Saruhan (Manisa) iline bağlı olan yerleşim Uşak'ın il olmasına kadar bu ile bağlı kalmıştır.

1953 yılında Uşak'ın il olması esnasında Eşme kazasıda Uşak iline bağlanırken yerleşim de "Ortaadana" adıyla kaydedilmiştir. 1968 yılında günümüzdeki adını almıştır.1972 yılında merkez ilçeye bağlı Güre bucağına bağlanan yerleşim, Güre bucağı teşkilatının kaldırılmasıyla da merkez ilçenin bir köyü olmuştur.