.

2016 DSC 4735 KopieEşme / Ahmetler Köyü
Köylüler tarafından anlatılan rivayetlere göre günümüzdeki köy, 1 km kuzeybatısında bulunan Eski Ahmetler ile köyün 2,5 km kadar doğusunda bulunan Cuğul Pınarı mevkisinde yerleşik Ahmet ismindeki iki oba reisinin günümüz köyünün merkezi olan Kocataş mevkisine gelip yerleşmeleri köyün kurulduğu söylenmektedir. Bu nedenle de yerleşimin Ahmetler ismini aldığı belirtilmektedir. 2. Ahmet’in Cuğul Pınarı’ndan değil de, Kurşunlu’dan geldiği de bazı köylüler tarafından belirtilmektedir.

Bir diğer iddiada köyün adını Ahmedlü cemaatinden gelmektedir. Akkoyunlu Yörüklerine bağlı Ahmedlü Cemaati tarafından kurulan Ahmetler, 1844 Tarihli Temettuat Defteri’nde, Aydın Vilayeti Denizli Sancağı’nın İnay Kazası’na bağlı bir köy yerleşmesi şeklinde geçmektedir. Bu tarihte 40 haneden oluşan Ahmetler’de yaklaşık 200 nüfus mevcuttur.

Daha sonraki dönemlerde Ahmetler Köyü’nün yine Aydın vilayeti içerisinde yer alıyor olmasına rağmen idari taksimat da yapılan kısmi değişiklikler sonucunda Saruhan Sancağına bağlı Eşme Kazası’nın bir köyü olarak kayıtlara geçtiği bilinmektedir.1895 yılında Ahmetler İstasyonu inşa edilmiştir. Günümüzde İstasyon Mahallesi olarak bilinen yerleşim 1945’te Ahmetler Köyü’ndeki Karacaoğlu sülalesinden bir ailenin göç etmesiyle başlamıştır. 1951’de Gedikler’den, 1960'lardan itibaren Afyonkarahisar'dan gelen Yörüklerin istasyonun kuzeydoğusunda bulunan Göztepe Sırtları’nın güney kesiminde yerleşik düzene geçmesiyle yerleşim gelişmiştir.Yakın zamana kadar Manisa’nın bir ilçesi durumundaki Eşme’ye bağlı olan Ahmetler, 1953’te Uşak’ın il yapılması ile birlikte dahil olduğumuz ilçenin Uşak’a bağlanması sonucunda, Uşak ili Eşme İlçesinin bir köyü haline gelmiştir. 1972 yılında belediye teşkilatının kurulması ile kasaba belediye hizmetlerine kavuşmuştur.


 2015 DSC 54902015 DSC 55042016 DSC 47182016 DSC 47192016 DSC 47212016 DSC 47392016 DSC 47512016 DSC 47552016 DSC 47562016 DSC 4758